Consultancy aanbieding
Kennismakings computer APK beurt van 55,- voor 35,-
Inclusief 21% btw

Disclaimer Dual Vision ICT

Dual Vision ICT heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Dual Vision ICT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Dual Vision ICT garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Dual Vision ICT gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Dual Vision ICT op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Dual Vision ICT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Dual Vision ICT de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Copyright 2004 - 2020 Dual Vision ICT Specials & Design | Alle rechten voorbehouden | Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW